Vietnamese

Patricia Kowsmann
The Wall Street Journal, 26 October 2016
Austerity may have merit after all
Unsuccessful turn away from austerity creates uncertainty and risk in Portuguese economy and reminds EU members of painful 2011 bailout
Patricia Kowsmann
The Wall Street Journal, 26 October 2016
Austerity may have merit after all
Unsuccessful turn away from austerity creates uncertainty and risk in Portuguese economy and reminds EU members of painful 2011 bailout
David Dapice
YaleGlobal, 9 February 2005
Nếu Washington không thể hạn chế thâm hụt ngân sách, thì người mua trái phiếu quốc tế có thể gây áp lực để có một sự điều chỉnh đau đớn
Jeffrey E. Garten
YaleGlobal, 7 February 2005
Để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tiền tệ, Trung Quốc phải gánh vác trọng trách lớn hơn trong việc quản lý hệ thống tài chính toàn cầu
Hilton Root
YaleGlobal, 13 October 2004
Không, khi Mỹ vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất – và sử dụng vốn nước ngoài tốt hơn.